Aktualności

„JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO - W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”

Zapraszam dzieci z przedszkoli i oddziałów ‚„0” oraz klas I-III szkół podstawowych, które biorą udział w programie „Mleko w szkole” lub „Owoce i warzywa w szkole” z woj. warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w IV edycji imprezy sportowej pod hasłem „JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO - W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”...

Czytaj więcej...

Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1158) publikuje informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.

 

Czytaj więcej...

Program „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2014/2015

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 29.08.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole". Ww. rozporządzenie wprowadza zasady realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015.

Czytaj więcej...

Lista szkół zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole”

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Lista szkół podstawowych zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole” na II semestr roku szkolnego 2014/2015 (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”).

Agencja Rynku Rolnego publikuje: Listę szkół zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole”

Czytaj więcej...