Aktualności

Lista szkół zgłoszonych do programu „Owoce w szkole”

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” Agencja Rynku Rolnego publikuje: Listę szkół podstawowych zgłoszonych do programu „Owoce w szkole” na II semestr roku szkolnego 2013/2014

Czytaj więcej...

Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce w szkole”

Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce w szkole” - rok szkolny 2013/2014

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2013 r., poz.1065) Agencja Rynku Rolnego publikuje: Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce w szkole” - rok szkolny 2013/2014

Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2013 r., poz.1065) publikuje informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

 

Czytaj więcej...