Dla szkół

Szkoły podstawowe zainteresowane uczestnictwem w programie „Owoce w szkole”, do których dzieci uczęszczają regularnie, aby przystąpić do programu mogą:

1) złożyć w Oddziale Terenowym ARR zgłoszenie uczestnictwa w programie i podpisać umowę z zatwierdzonym dostawcą, który będzie dostarczał owoce i warzywa do szkoły,

lub

2) uzyskać zatwierdzenie Dyrektora OT ARR i samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III oraz wnioskować do ARR o pomoc.

 

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Owoce w szkole” zobowiązane są prowadzić Ewidencję dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej na formularzu VA stanowiącym załącznik do „Warunków”.

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” określone są w Warunkach uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”