Dla szkół

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie„Owoce i warzywa w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego:

lub

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” określone są w Warunkach uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2014/2015