Materiały promocyjne

 


 


Owoce i warzywa
w szkole

(.pdf - 6,35 MB)

Broszura jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, a szczególnie do szkół, zatwierdzonych dostawców oraz podmiotów, które chcą uzyskać zatwierdzenie w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Celem publikacji jest zachęcenie szkół i podmiotów, które mogą zostać zatwierdzonymi dostawcami, do udziału w tym nowatorskim przedsięwzięciu.

Z tego powodu broszura zawiera wiele przystępnych informacji dotyczących programu UE „Owoce i warzywa w szkole”, które zainteresować mogą rodziców i opiekunów.

Broszura jest dostępna we wszystkich oddziałach terenowych ARR i upowszechniana przez OT ARR w szkołach podstawowych, a także w środowisku producentów owoców i warzyw, t.j. na giełdach warzywnych, wystawach rolniczych, targach i innych imprezach o charakterze promocyjnym i informacyjnym.

owoce i warzywa w szkole plakat
Owoce i warzywa
w szkole
plakat

(.pdf - 5,14 MB)

Szkoła podstawowa zgłoszona do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” zobowiązana jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły, plakatu informującego, że spożycie owoców i warzyw jest dofinansowane przez Unię Europejską. Dystrybucją plakatów zajmują się Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego.

owoce w szkole ulotka
Owoce i warzywa
w szkole
ulotka

(.pdf - 1,52 MB)