Materiały promocyjne

 


 


Owoce i warzywa
w szkole

(.pdf - 6,35 MB)

Broszura jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, a szczególnie do szkół, zatwierdzonych dostawców oraz podmiotów, które chcą uzyskać zatwierdzenie w programie „Owoce w szkole”. Celem publikacji jest zachęcenie szkół i podmiotów, które mogą zostać zatwierdzonymi dostawcami, do udziału w tym nowatorskim przedsięwzięciu.

Z tego powodu broszura zawiera wiele przystępnych informacji dotyczących programu UE „Owoce w szkole”, które zainteresować mogą rodziców i opiekunów.

Broszura jest dostępna we wszystkich oddziałach terenowych ARR i upowszechniana przez OT ARR w szkołach podstawowych, a także w środowisku producentów owoców i warzyw, t.j. na giełdach warzywnych, wystawach rolniczych, targach i innych imprezach o charakterze promocyjnym i informacyjnym.

owoce i warzywa w szkole plakat
Owoce i warzywa
w szkole
plakat

(.pdf - 5,14 MB)

Szkoła podstawowa zgłoszona do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” zobowiązana jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły, plakatu informującego, że spożycie owoców i warzyw jest dofinansowane przez Unię Europejską. Dystrybucją plakatów zajmują się Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego.

owoce w szkole ulotka
Owoce i warzywa
w szkole
ulotka

(.pdf - 1,52 MB)
 
owoce w szkole plan lekcji
Owoce w szkole
plan lekcji

(.pdf - 378 KB)

Broszura w formie komiksu informująca uczniów o zaletach zdrowych nawyków żywieniowych oraz o możliwości jedzenia owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”. Stanowi element działań z zakresu komunikacji możliwy do wykorzystania podczas zajęć - w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego - informujących o zdrowych nawykach żywieniowych. Zabawna forma połączona z treścią dotyczącą mechanizmu UE „Owoce w szkole” jest przeznaczona także dla rodziców i opiekunów.

Plan lekcji będący rewersem komiksu ma przypominać dzieciom także w domu o potrzebie spożywania owoców i warzyw oraz o tym, jak ważne jest zdrowe jedzenie. Plan lekcji informuje rodziców i opiekunów, że owoce i warzywa mają być spożywane także w sobotę i w niedzielę.