The Wayback Machine - http://owocewszkole.org:80/dla-dostawcow

 

Dla dostawców

 

Dotychczasowi zatwierdzeni przez ARR dostawcy w programach Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole uznani zostają za zatwierdzonych dostawców dla Programu dla szkół przez KOWR (zgodnie z zakresem dotychczasowego zatwierdzenia) bez konieczności składania wniosku w tej sprawie. 

Nowe podmioty, które nie uzyskały dotychczas zatwierdzenia, zobowiązane są złożyć stosowny wniosek zgodnie z Warunkami udziału w Programie dla szkół.

Wykaz zatwierdzonych dostawców dostępny jest na stronie www.kowr.gov.pl w zakładce PROGRAM DLA SZKÓŁ.