The Wayback Machine - http://owocewszkole.org:80/dla-szkol

 

Dla szkół

 

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz dostawców do wzięcia udziału w nowym Programie, który zastępuje dotychczasowe programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

Szkoła podstawowa, która chce uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych. Szkoła może zawrzeć umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych z tym samym dostawcą lub z dwoma różnymi dostawcami.

Dostawcy zobowiązani są do dostarczania do szkoły gotowych do spożycia porcji owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, a następnie rozliczania się z KOWR.

W przypadku gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z KOWR.

Warunki udziału w programie, lista dostawców oraz inne istotne informacje dostępne są stronie www.kowr.gov.pl.